سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات

صفحه اصلی / سیستم مدیریت اطلاعات

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات

حسابداری

شرکت پرگان سیستم اسفند در راستای طراحی سیستم یک پارچه مدیریت اطلاعات خود اقدام به تولید سیستم حسابداری ، که یکی از مهم ترین سیستم های این مجموعه می باشد ، نمود.

معرفی کدینگ

قابلیت معرفی کدینگ حسابها ، در 6 سطح سرفصل حسابها ، حسابهای کل ، حسابهای معین و 3 سطح تفصیلی

عملیات حسابداری

قابلیت صدور سند ، ادغام اسناد ، تقسیم اسناد ، ویرایش کلی اسناد و ...

گزارشات متنوع

امکان تهیه انواع گزارشات ساده و تحلیلی ، تراز های دو ستونی تا 8 ستونی ، تهیه دفاتر قانونی و ...

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات

دریافت و پرداخت

وجه نقد

ثبت اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت وجه نقد و تهیه انواع گزارشات از آنها و همچنین صدور سند حسابداری آنها

چک

ثبت کلیه عملیات مربوط به دریافت و پرداخت چک و چاپ و تهیه انواع گزارشات از آنها و در نهایت صدور سند حسابداری آنها

تنخواه

ثبت اطلاعات مربوط به تنخواه ، صورتخلاصه تنخواه ، تامین تنخواد و صدور سند حسابداری انها